Checklist aangifte inkomstenbelasting 2018

Wat hebben we nodig, zodat wij voor je aan het werk kunnen?

Download Checklist

Vooraf ingevulde aangifte (VIA)

Net zoals vorig jaar, maken we ook dit jaar gebruik van de vooraf ingevulde aangifte voor de inkomstenbelasting. Dit is een service waarbij de belastingdienst alvast zoveel mogelijk gegevens digitaal doorstuurt aan KUBUS Cuijk. De procedure voor de VIA is als volgt:

 1. KUBUS Cuijk doet de aanvraag voor de VIA bij de belastingdienst;
 2. Je krijgt een brief thuis van de belastingdienst met daarin een code;
 3. Deze brief stuur je door naar ons via cuijk@kubus.nl en met deze code kunnen wij de gegevens digitaal ophalen bij de belastingdienst;

Doordat we gebruik maken van de VIA, kunnen we nog efficiënter de aangifte voor je verzorgen.
De volgende gegevens worden dan onder meer doorgegeven:

 • Loon, uitkeringen, pensioen;
 • WOZ-waarde huis, hypotheekgegevens;
 • Banksaldi (privé)

Wij controleren de ontvangen gegevens met de aangeleverde documenten en als er vragen zijn, nemen we contact op.

Hieronder de belangrijkste gegevens die wij nodig hebben voor de aangifte:

Wij verzoeken je deze te uploaden in Yuki in de map ‘Uitzoeken Yuki’.
Werk je (nog) niet met Yuki? Dan ontvangen we de desbetreffende stukken graag via cuijk@kubus.nl

Gegevens partner, kinderen (voor zover nog niet bekend bij Kubus)

 • De naam, geboortedatum en het BSN-nummer van de fiscale partner, als we die nog niet hebben
 • voornamen en geboortedata van kinderen
 • Bent u gehuwd of gaan samenwonen?
 • Inkomensjaaropgaven (loon, uitkering, pensioen) van fiscale partner
 • Vermogensjaaropgaven per 1 januari 2018 van de fiscale partner en kinderen

Loon / Uitkeringen / Pensioen

 • De jaaropgaven 2018

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

 • Kopie van openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van werkgever
 • Reisperiode en ontvangen reiskostenvergoeding;

Andere inkomsten

Heeft u inkomsten niet uit loondienst of onderneming?

 • Ontvangen inkomsten en betaalde kosten
 • Persoonsgebonden budget: Als u inkomsten heeft voor zorg gefinancierd door een persoonsgebonden budget

Eigen woning

 • jaaroverzicht van de hypotheek
 • jaaroverzicht van andere leningen voor de woning afgesloten, bijvoorbeeld bij familie of derden,
 • eventueel jaaropgave bouwdepot
 • WOZ-waarde (beschikking 2018) met de peildatum 1 januari 2017

Is er in 2018 een huis gekocht/verbouwd en een hypotheek afgesloten of gewijzigd?

 • taxatienota
 • nota van de notaris,
 • afrekening afsluitprovisie + eventueel boeterente bank
 • gegevens NHG-provisie
 • Staat de oude woning nog te koop of is deze verkocht?
 • Zijn er schenkingen ontvangen in verband met aankoop van de eigen woning?

Is er in 2018 een huis verkocht?

 • Als sprake van een restschuld eigen woning na verkoop: dan jaaroverzicht van deze restschuld
 • Nota van de notaris

Monumentenwoning

 • Overzicht van de in 2018 betaalde onderhoudskosten en eventueel ontvangen vergoedingen en subsidies

Vermogen

 • jaaroverzichten bank met banksaldi per 1 januari 2018
 • jaaroverzichten van beleggingen per 1 januari 2018 (incl. in 2018 betaalde dividend- of andere bronbelasting)
 • jaaroverzichten van andere leningen, saldi per 1 januari 2018
 • gegevens over overige vermogensbestanddelen (contant geld, cryptomunten), onroerende zaken, kapitaalverzekeringen etc. per 1 januari 2018

Verhuur woningen of ander vastgoed

Worden er een of meerdere woningen of vastgoed verhuurd?

 • Bij woningen in Nederland: de WOZ-waarde (beschikking 2018) met peildatum 1 januari 2017 van de verhuurde woning(en) + de hoogte van de jaarhuur;
 • Bij buitenlandse woningen of ander vastgoed (Nederland of buitenland): een bepaling van de vrije verkoopwaarde per 1-1-2018;

Alimentatie

Bent u gescheiden?

 • Gegevens van ontvangen of betaalde partneralimentatie in 2018;

Lijfrente, levensloop, kapitaalsverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • Betaalde premies in 2018 voor lijfrentevoorzieningen
 • eventuele opgaven van de uitkering wanneer er een polis is afgekocht
 • jaaropgaven van pensioenfondsen wanneer er een pensioen wordt opgebouwd (UPO)
 • betaalde premies in 2018 voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Opname levensloopregelingen in 2018

Zijn er ziekte- of studiekosten gemaakt in 2018?

 • niet-vergoede-uitgaven voor artsen, tandarts, fysiotherapie, oogarts, alternatieve behandelingen, voorgeschreven medicijnen en ziekenhuis, dieetkosten, hulpmiddelen, inclusief vervoerskosten
 • onder aftrekbare kosten vallen niet meer: eigen risico, uitgaven voor ooglaserbehandeling en bril, rollator en sommige andere hulpmiddelen en uitvaartkosten
 • Studiekosten (verplichte en noodzakelijk kosten van een opleiding, behalve hobbymatig)

Zijn er aftrekbare giften gedaan in 2018?

 • overzicht van de giften aan goede-doel-instellingen (ANBI-instellingen), met daarbij de bedragen die je hebt betaald.

Voorlopige aanslagen

 • Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en premie ZVW 2018

 

Wilt u uitstel voor de indiening van de aangifte?

 • als de BSN-nummers bekend zijn in ons systeem, doen we dat automatisch.
 • Is er een teruggaaf te verwachten of wilt u de aangifte met voorrang behandeld hebben? Geef het ons dan aan.

 

Ondernemers

Voor de afronding van de jaarcijfers van de administratie:

Jaarcijfers

 • Jaaropgaaf banksaldi zakelijke rekeningen per 31-12-2018
 • Eventueel voorraadopgave per 31-12-2018, onderhanden werk, nog te factureren bedragen, nog te ontvangen facturen
 • Alle contracten afgesloten in 2018
 • Opgaves beroeps- en bedrijfsverzekeringen
 • De urenverantwoording: wordt er voldaan aan het minimumaantal uur van 1225 per jaar (alleen ondernemers voor de inkomstenbelasting)?
 • BTW-aangiften (als de BTW-aangiften zelf worden gedaan)

Auto

Is er een ‘auto van de zaak’, die ook privé wordt gebruikt?
Onderstaande gegevens voor zover ze nog niet bij ons bekend zijn:

 • Merk en type en kenteken van de auto
 • Kilometeradministratie als minder dan 500 kilometer per jaar privé wordt gereden
 • Als sprake is van een elektrische, hybride of CNG (aardgas)-auto dan binnen 3 maanden na aangaan aankoopverplichting melden in verband met (mogelijke) extra aftrekposten

Is er sprake van een privé auto die ook voor de onderneming wordt gebruikt?

 • Opgave van het aantal zakelijk gereden kilometers in 2018
 • Is de btw op onderhouds- en brandstofnota’s in 2018 in aftrek gebracht (alleen in geval van eenmanszaak of VOF)?

Werkruimte in de woning

Is er een werkruimte in een eigen huur- of koopwoning?

Overleg met ons, geef het aan in de mail via cuijk@kubus.nl